The state of surface waters under conditions of anthropogenic loading (Kyiv)

Starosyla Yev.

Institute of Hydrobiology of the National Academy of Sciences of Ukraine

Anthropogenic pressure on urban water bodies affects the natural balance of surface waters, causes changes in their trophic status and causes pollution of their basins. Changes in the morphological and functional characteristics of biocenosis components are often observed in water bodies located in urban areas. Microorganisms and their biological activity are known to be more sensitive to contamination, since they change in the first place under anthropogenic influence.

(більше…)

The sulfamidophenylation products of unsaturated compounds. Synthesis and antimicrobial activity

1Symchak R.V., 2Pokryshko O.V., 1Tulaidan H.M., 2Klymnyuk S.I., 1Baranovskyi V.S.

1 Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University

2 I. Horbachevsky Ternopil National Medical University

The anionarylation unsaturated compounds is a convenient method of obtaining biologically active substances that exhibit high antimicrobial, antiviral, antitubercular and antitumor activity.

In order to synthesize anionarylation products containing a sulfanilamide fragments, we used the reactions of 4-sulfamidophenyldiazonium tetrafluoroborate with acrylamide, styrene and fumaric acid in the presence of thiocyanate, bromide and chloride anions. The structure of the synthesized compounds is shown on the scheme.

(більше…)

Кондуктометрія та кріоскопія, як методи встановлення якості молочної сировини

Сеник Ю. І.

ПрАТ «Тернопільський молокозавод»

На сьогодні дослідження електропровідності молочної сировини у молокопереробній галузі використовується для встановлення субклінічного перебігу запалення молочних залоз великої рогатої худоби. Окрім лабораторних досліджень відомо про використання цього методу у системах онлайн аналізу при доїнні молочних корів для швидкого реагування на погіршення фізіологічного стану тварини та покращення молочної сировини, адже, при цьому збільшується кількість соматичних клітин, які є одними з критеріїв визначення ґатунку сировини [2].

(більше…)

Значення мікробних препаратів у землеробстві та реалізації концепції сталого розвитку

Мельникова Н. М.

Інститут фізіології рослин і генетики НАН України

Вплив стресових чинників довкілля різної природи протягом останніх десятиліть призвів до суттєвого погіршення екологічної ситуації та зниження врожайності сільськогосподарських культур, що може обумовити продовольчу кризу у світі. Одним із шляхів збільшення продуктивності сільськогосподарських рослин є використання мікробних препаратів, зокрема змішаних бактеріальних культур, які відзначаються значною ефективністю. Багатовидові композиції ризобактерій, а також ті, що містять у складі різні біологічно активні сполуки, мають більш широкий спектр дії та значний стимулюючий вплив на ріст, розвиток і урожайність рослин. Протягом життєвого циклу рослина взаємодіє з великою кількістю бактерій прикореневої зони, які формують мікробіом [1].

(більше…)

Аналіз можливих екологічних та соціально-економічних наслідків скорочення прісноводного стоку до Дніпровсько-Бузької гирлової області

Коржов Є. І.,   Гончарова О. В.,   Кутіщев П. С.

Херсонський державний аграрний Університет

Об’єм та якість вод, які надходять до водного об’єкту, є основною водно-балансовою характеристикою гідроекосистеми. Порушення цих параметрів навіть у незначних масштабах здатне спричинити кардинальні зміни екологічного стану водного об’єкту. Зміна умов існування гідробіонтів призводить до їх міграції у більш сприятливі умови, що спричиняє переформування видового складу та потоків енергії в екосистемах локального рівня. Порушення екологічного стану водного об’єкту може привести до вагомих водно-господарських, санітарних та соціально-економічних збитків. Найбільш чутливими до таких змін є незначні за розмірами водні екосистеми, однією з яких є Дніпровсько-Бузька гирлова область. Вона розташована в центральній частині Причорноморської низовини та включає в себе гирлові ділянки Дніпра та Південного Бугу і Дніпровсько-Бузький лиман.

(більше…)