Юнко К.1, Хома В.1, Мартинюк В.1, Гнатишина Л.2, Гарасимів О.1, Сахно А.1

1Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка вул. М. Кривоноса, 2, Тернопіль , 46027, Україна

2 Тернопільський національний медичний університет ім. I. Горбачевського Майдан Волі, 1, Тернопіль, 46001, Україна

Сучасні проблеми навколишнього середовища мають складний характер і включають в себе комбінований вплив ксенобіотиків у низьких мікро-, наномолярних концентраціях, аномальні коливання температури тощо [3, 4]. Тому розробляються нові підходи до оцінки впливу навколишнього середовища на організм, які базуються на інтегральні оцінці множини несприятливих наслідків впливу [1]. Прісноводні молюски широко поширені як у природних, так і штучних водоймах. Вони можуть слугувати біоіндикаторами забруднення різними ксенобіотиками у водних середовищах, оскільки чутливі до стресорних впливів [2].