Стодола Н. М., Шевчик Л. О.

Тернопільський національний педагогічний університет  імені Володимира Гнатюка

Зміни в оточуючому середовищі прямо чи опосередковано викликають певні відхилення у функціях та процесах життєдіяльності тварин чи їхніх угруповань. Подібні процеси, відбуваючись у порівняно вузьких межах, визначених генетично, і обумовлюють відносну динамічну стабільність виду.