Кукол К. П., Воробей Н.А., Пухтаєвич П. П.

Інститут фізіології рослин і генетики НАН України

На сучасному етапі розвитку аграрного сектора економіки ступінь продовольчої та екологічної безпеки істотно обумовлений альтернативними технологіями в галузі сільського господарства та збереженням природних ресурсів агросфери [4]. Широке застосування мінеральних азотних добрив у рослинництві гальмують доволі високі енергетичні затрати на їх виробництво, що спонукає дослідників до пошуку додаткових шляхів забезпечення вирощуваних культур необхідними сполуками цього елемента. Саме таким шляхом є його біологічна фіксація з повітря мікроорганізмами, здатними зв’язувати молекулярний азот атмосфери й перетворювати його на сполуки, придатні для засвоєння рослинами.


0 коментарів

Залишити відповідь