Яремська М.Р., Гуменюк Г.Б.

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

Не можна уявити собі сучасну науку без широкого застосування математичного моделювання. Суть цієї методології полягає у заміні вихідного об’єкта його «образом» – математичною моделлю, а в подальшому – у вивченні моделі з допомогою обчислювальних алгоритмів реалізованих у вигляді програм. Обчислювальні експерименти з моделями об’єктів дають змогу, опираючись на сучасні чисельні методи і технічні засоби інформатики, детально і глибоко вивчати об’єкти з достатньою повнотою, яка недосяжна чисто теоретичним шляхом [3].


0 коментарів

Залишити відповідь