М. М. Барна, Л. С. Барна

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

На хіміко-біологічному факультеті з вересня 1972 р з ботанічних досліджень поряд із флористичними, систематичними та дослідженнями з фізіології рослин були запроваджені дослідження з цитоембріології та репродуктивної біології рослин.