Кравчук Н. В., Крижановська М. А.

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

В зв’язку з глибокою трансформацією природного середовища, що здійснюється під дією антропогенного впливу, який за своїми масштабами вийшов на планетарний рівень, а за силою та швидкістю випереджає вплив природних факторів, загострюються і стають актуальними проблеми збереження екосистеми та біосфери в цілому. Зростання кількості автотранспорту, близькість несанкціонованих звалищ, безконтрольний випас худоби погіршують екологічний стан колись чистих територій. Тому невипадковий інтерес до питань моніторингу довкілля.