Рибаченко Л.І., Коць С.Я., Павлище А.В., Рибаченко О.Р.

Інститут фізіології рослин і генетики Національної академії наук України

Інокуляція насіння бульбочковими бактеріями є екологічно та економічно вигідним заходом у технологіях вирощування сої. Застосування інокулянтів дозволяє покращувати умови азотного живлення цієї культури за рахунок фіксації молекулярного азоту, тим самим сприяючи підвищенню її врожайності. При цьому, слід враховувати, що важливою передумовою ефективної азотфіксації є забезпечення бобових мікроелементами, оскільки відомо, що вони впливають на протікання біохімічних реакцій у рослинному організмі за рахунок впливу на біоколоїди, здатні посилювати регенерацію тканин та ін. [1]. Окрім цього, мікроелементи відіграють важливу роль у процесах дихання, живлення, розмноження бульбочкових бактерій, беруть участь у синтезі ряду ферментів бактеріальної клітини та активують їх. Вони впливають як на вільноживучі, так і на симбіотичні форми ризобій, підтримуючи каскад складних перетворень та взаємодій.