Степанюк А. В.1, Бак В. Ф.2

1 Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка  

НВК № 11 м. Бахмут, Донецької обл.

Поширення в глобальній екосистемі Земля Covid-19 та реакція провідних держав Світу щодо адаптації людства до існуючої загрози, змінила умови протікання освітнього процесу, перевівши його в он-лайн режим. Потреба зміни класно-урочної системи навчання, звичайно, назрівала давно, адже вона сформувалась ще в епоху зародження гуманізму. Нині ж ми живемо в епоху інформаційного суспільства, коли людство стало єдиним цілим за рахунок мас медіа, всесвітньої інформаційної мережі тощо. Це те, що прогнозував ще В. Вернадський. Тобто, пошук нових форм організації освітнього процесу – це передбачуване явище. Але при його розв’язанні необхідно обов’язково враховувати сутнісні характеристики процесу навчання «до» і «після» сучасного карантину.