1Грубінко В.В., 2Матіюк С.М., 1Ткач Н.М.

1Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

2Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

Наявністю якісної питної води визначається ступінь комфорту життєдіяльності. Згідно з даними ООН, близько 1,5 млрд жителів планети взагалі не мають доступу до водопровідної питної води. За останні 100 років споживання води зросло в 7 разів при збільшенні населення в 3 рази, яке використовує близько 54% усього доступного стоку поверхневих вод (придатна до вживання поновлювана прісна вода). Очікується, що на початок 2025 р. цей показник зросте до 70%. Уже нині четверо з десяти людей у світі живуть у країнах, що зазнають так званий «водний стрес», тобто в країнах, де споживаний обсяг води на 10% перевищує загальний обсяг наявних запасів. У випадку збереження нинішніх моделей споживання до 2025 р. двоє з кожних трьох осіб на Землі будуть жити в умовах жорсткого дефіциту води.До цього показника наближається й Україна [1].