Барна Л. С., Барна М. М., Скрипник К. С.

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

Зважаючи на актуальність проблеми збереження й зміцнення здоров’я дітей і молоді, у державних документах із питань освіти (закони України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», «Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року», «Діти України», «Концепція неперервної валеологічної освіти») одним із пріоритетних завдань визначено становлення духовного, психічного та фізичного здоров’я дитини, формування відповідального ставлення до нього як найвищої соціальної та індивідуальної цінності, створення здоров’язбережувального освітнього середовища [1].