Мельникова Н. М.

Інститут фізіології рослин і генетики НАН України

Вплив стресових чинників довкілля різної природи протягом останніх десятиліть призвів до суттєвого погіршення екологічної ситуації та зниження врожайності сільськогосподарських культур, що може обумовити продовольчу кризу у світі. Одним із шляхів збільшення продуктивності сільськогосподарських рослин є використання мікробних препаратів, зокрема змішаних бактеріальних культур, які відзначаються значною ефективністю. Багатовидові композиції ризобактерій, а також ті, що містять у складі різні біологічно активні сполуки, мають більш широкий спектр дії та значний стимулюючий вплив на ріст, розвиток і урожайність рослин. Протягом життєвого циклу рослина взаємодіє з великою кількістю бактерій прикореневої зони, які формують мікробіом [1].