Андрушко А., Міщук Н.

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

Утвердження цінності людини як міри усіх речей кардинально змінило уявлення про призначення освіти у XXI ст. Будучи орієнтованою на особистість, вона розцінюється як особливий вид освіти, кінцевою метою якої є сформована особистість, здатна до самовизначення, вільна до вибору свого життєвого шляху, яка вміє скористатися правом на реалізацію власних мотивів і цінностей. Тому стратегією розвитку школи в Україні на найближчі роки та перспективу є ґрунтовне реформування школи в напрямку впровадження в освітню практику особистісно орієнтованого підходу.