Волошин О.С., Гуменюк Г.Б.

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

Забруднення атмосфери входить до ряду найважливіших факторів екологічного ризику, адже здатне  скорочувати тривалість життя в середньому на 3-5 років [2]. Забруднення повітряного басейну вважають одним із головних серед багатьох чинників, що впливають на довкілля та здоров’я населення. Зростання відсотку міського населення, розвиток промисловості, збільшення обсягів виробництва хімічних речовин є факторами прогресуючої динаміки якісних й кількісних змін впливу промислових викидів. Зазначені чинники також істотно ускладнюють проблему охорони атмосферного повітря [3].