Герц А.І1., PidlisnyukV.2, Голуб Ю.І.1, Татарин Н.О.1, Герц Н.В.1

1Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

2  Purkyne University in Usti nad Labem, Czech Republic

Вивчення функціональних характеристик фотосинтетичного апарату (ФА) рослин, вирощених за змінних умов середовища, може забезпечити більш глибоке розуміння закономірностей регуляції фотосинтетичної діяльності рослин та пояснення їх адаптаційного потенціалу. Фотосинтетичні процеси активно проявляються у різних індукційних явищах і, зокрема, в явищі флуоресценції хлорофілу (ФХ), яке дозволяє отримувати інформацію про фізико-хімічний і функціональний стан фотосинтетичного апарату (ФСА). В залежності від потенційних можливостей ФСА та зовнішніх умов, шляхи реалізації енергії квантів світла змінюватимуться [2]. Кожний поглинутий пігментами квант світла може: або індукувати первинне розділення зарядів у реакційних центрах (РЦ) фотосистем, або дисипувати в тепло чи висвітитися у вигляді кванта флуоресценції.