Палій І.Р.1,2, Довгалюк А.І.2, Дробик Н.М.1

1 Тернопільський національний педагогічний університет імені В. Гнатюка

2 Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського

Сьогодні в клітинній терапії використовують стовбурові клітини як дорослого організму, так й отримані з постнатального матеріалу клітини, особливе місце серед яких посідають мезенхімальні стовбурові клітини (МСК). Це пов’язано, насамперед, з їх порівняно низькою імунногенністю, здатністю диференціюватися в декілька типів клітин, можливістю отримання великої кількості клітин за короткий час, відносною простотою культивування [2].