Процюк О.Р., Кравець Н.Б., Грицак Л.Р., Квятковська А.В., Дробик Н.М.

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

Однією з найважливіших проблем сучаного світу, що прямо пов’язана з виживанням людства, є збереження біорізноманіття, охорона рослинного світу та його генофонду на нашій планеті. Внаслідок антропогенної дії на природу, можемо спостерігати високі темпи генетичної ерозії. Найчутливішими до різних впливів є рідкісні та реліктові види рослин, що зумовлено їхніми біологічними та екологічними особливостями; серед них види роду Відкасник (Carlina L.). Основним шляхом збереження лікарських рослин і найбільш повного їх використання є введення їх в культуру in vitro. Створення колекцій рослин in vitro можна вважати однією із форм охорони рослин природної флори і є ефективним способом збереження їх біорізноманіття [1, 3]. Види роду Carlina мають неабияку цінність у народній медицині та в житті людини загалом. На особливу увагу при розробці нових фітопрепаратів заслуговують лікарські рослини вітчизняної флори, у тому числі Carlina аcaulisL., Carlina cirsioidesKlokта Carlina onopordifolia Bess. ex Szaf., Kulcz. et Pawl.[3].