Кулич В. В., Мацюк О. Б.

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

Актуальною проблемою сьогодення є розробка теоретичних принципів і практичних методів оздоровлення міських екосистем за рахунок дії фітонцидів. Виявлення високої алелопатичної активності летких екзометаболітів ряду рослин  послужило основою для вивчення їхньої оздоровлюючої дії на довкілля, яка забезпечується збагаченням леткими лікувальними (захисними) речовинами, зниженням токсикантів і зменшенням кількості патогенних мікроорганізмів [1].