Жиліна Т.М., Шевченко В.Л.

Національний університет “Чернігівський колегіум” імені Т.Г. Шевченка

В угрупованнях ґрунтових нематод домінуюче положення займають споживачі мікрофлори. Вони входять до складу сапрофільного комплексу, який утилізує енергію і елементи живлення, акумульовані в рослинних рештках [4]. Сапрофаги включаються в детритні харчові ланцюги на різних трофічних рівнях у відповідності до своєї харчової спеціалізації. Вперше сапробіонти, як екологічна група нематод, були виділені І.М. Філіпьєвим (1934). Серед ґрунтових безхребетних тварин – сапрофагів, розрізняють декілька спеціалізованих трофічних груп.