Сапробіотичні підстилкові нематоди лісових екосистем природно-заповідних територій Чернігівщини

Жиліна Т.М., Шевченко В.Л.

Національний університет “Чернігівський колегіум” імені Т.Г. Шевченка

В угрупованнях ґрунтових нематод домінуюче положення займають споживачі мікрофлори. Вони входять до складу сапрофільного комплексу, який утилізує енергію і елементи живлення, акумульовані в рослинних рештках [4]. Сапрофаги включаються в детритні харчові ланцюги на різних трофічних рівнях у відповідності до своєї харчової спеціалізації. Вперше сапробіонти, як екологічна група нематод, були виділені І.М. Філіпьєвим (1934). Серед ґрунтових безхребетних тварин – сапрофагів, розрізняють декілька спеціалізованих трофічних груп.

(більше…)

Odessa region rare and disappeared plants and the problems of their preservation

Vasylyeva1 T.V., Kovalenko1 S.G., Nemertsalov2 V.V.

1Odessa Mechnikov National University, Odessa, Ukraine

2Odessa regional academy of in-service education, Odessa, Ukraine

The problem of plant’ protection became one of the most important because of the modern development of production, strengthening economic connections and goods traffics, agricultural territories assimilation, broadening of different rank settlements boundary, and many other factors. All of that lead to cutting down the territories with rare and disappeared plants and considerably enlarge their quality. The aim of our work was analyze the presence of rare and disappeared plants in the Odessa’ region (Ukraine) and define of their protect status. Stated materials based on many years’ field investigations and analysis of rare and disappeared plants’ lists. We must indicate, that on the Odessa region’ territory there are number of species, which are under the threat of disappearing in the world (IUCN Plant Red Data Book, IUCN), in Europe (List of rare, threatened and endemic plants of Europe, EL), in the Black Sea shore (Black Sea Red Data Book, BSRDB), in Ukraine (Red Data Book of Ukraine, URB). There also guarded by Convention about the protection of flora, fauna, and natural surrounding (Bern, BC), Convention about International Trade by species of wild flora and fauna (CITIES), and are rare for the Odesa region [1-5].

(більше…)

Ботанічні дослідження на хіміко-біологічному факультеті Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка

М. М. Барна, Л. С. Барна

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

На хіміко-біологічному факультеті з вересня 1972 р з ботанічних досліджень поряд із флористичними, систематичними та дослідженнями з фізіології рослин були запроваджені дослідження з цитоембріології та репродуктивної біології рослин.

(більше…)

Історія створення колекції сортів Phlox paniculata L. Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка НАН України

Скрипка Г.І.

Національний ботанічний сад імені М.М. Гришка Національної академії наук України

Розширення та удосконалення асортименту квітниково-декоративних рослин є актуальним для кожної ботанічної установи, зокрема і для Національного ботанічного саду імені М.М. Гришка НАН України (НБС). Він був заснований у 1935 році, але фактично розбудовуватися почав лише у післявоєнні роки.

(більше…)

Аналіз еколого-ценотичної структури флори ботанічного заказника місцевого значення «МОГИЛА»

Яворівський Р. Л., Вільгушинська З. М.

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

Ботанічний заказник місцевого значення «Могила» розташований між селами Гутисько та Демня Бережанського району Тернопільської області, неподалік від Голицького ботанічного заказника загальнодержавного значення. Утворений відповідно до рішення виконкому Тернопільської обласної ради № 189 від 30 серпня 1990 року. Площа – 3,2 га, на котрій під охороною перебувають лучні та лучно-степові фітоценози.

(більше…)